Vol 1, No 1 (2014)

October-December 2014

Table of Contents

Editorial

Pallavi R. Shidhaye, Purushottam A. Giri
PDF
1-3

Review Articles

Vidyadhar B. Bangal, Purushottam A. Giri, Shravani Chalasani, Denita Fernandes
PDF
4-7

Original Research Articles

Smita S. Valekar, Maya Vikas Kshirsagar, Madhura Dhananjay Ashturkar, Mayavati Mhaske, Parvinder Singh Chawla, Kevin Fernandez
PDF
8-11
Sanjeev Davey, Anuradha Davey, S. Vivek Adhish, Rajni Bagga
PDF
12-17
Rahul Saxena, Vinit Mehrotra
PDF
18-23
Nilesh N. Palve, Pallavi R. Shidhaye, Ramesh M. Chaturvedi, Daksha D. Pandit, Purushottam A. Giri
PDF
24-30
Subhash Khatri, Kristina Kindblom
PDF
31-36
Fatma Ozlem Ozturk, Filiz Hisar
PDF
37-43
Nidhi Bhatnagar, Atysha Mohindroo, Himbala Verma, Arun Kumar Aggarwal
PDF
44-47
Dilip D. Motghare, Geetanjali M. Sardessai, Frederick S. Vaz, Manoj S. Kulkarni
PDF
48-51
Lateef O. Oluwole, Adetunji Obadeji
PDF
52-57
Rama R, Gopalakrishnan S, Udayshankar PM
PDF
58-63

Case Reports

Subhash M. Khatri, Sunil G. Harsulkar
PDF
64-66

Letter to the Editor

Raja Danasekaran, Geetha Mani, Kalaivani Annadurai
PDF
67-68